Na všechny výkony a výrobky poskytujeme minimální záruku 5 let, při dodržení záručních podmínek.

Vzhledem k zásadnímu vlivu ústní hygieny a chování pacientů na živostnost zubního ošetření, je třeba zohlednit tyto faktory v záručních podmínkách. Podobně jako např. u automobilu výrobce požaduje pravidelné kontroly v autorizovaném servisu, tak i kvalitní nové zuby nebo dobře opravené vlastní, vyžadují pravidelnou kontrolu a správnou péči. Pokud se nové auto nebude dobře mýt a čistit, doplňovat provozní tekutiny a chránit přes noc v garáži, bude trpět na mrazu a s necitlivým řidičem za volantem, brzy přestane sloužit.

Aby bylo možno uplatnit nárok na bezplatnou opravu výrobku či ošetření v záruční době, je nutné, aby klient:

  1. pečlivě dodržoval doporučený postup domácí péče o zuby a zubní náhrady.
  2. dostavoval se pravidelně alespoň 2x ročně na kontrolní vyšetření do našeho centra, kde bude provedena kontrola stavu chrupu, včetně dásně a kontrola ústní hygieny. Pokud budou zjištěny závažné nedostatky v péči o chrup, záruka nemůže být nadále poskytována. V případě zjištěných nedostatků jsou klienti povinni absolvovat ošetření u dentální hygientistky, jinak záruka automaticky končí. 
  3. dodržoval doporučení ošetřujícího lékaře a vyvaroval se škodlivých návyků či nesprávného používání výrobků, tj. např. omezení kouření, zdravá životospráva, používání chráničů zubů na noc či provozování kontaktních či rizikových sportovních aktivit.

Registrací k jinému zubnímu lékaři naše záruka také zaniká, neboť nemůžeme při pravidelných kontrolách sledovat vývoj situace ve Vašich ústech a v případě potřeby zavčas zabránit případnému vzniku škod na Vašem chrupu, implantátu, či zubní náhradě. 

Při nedodržení těchto pravidel, nárok na bezplatné ošetření v rámci záruční doby pochopitelně zaniká.

Děkujeme za pochopení.