PRGF-ENDORET® -  rychlé hojení tkání

Nabízíme vám možnost rychlého hojení po chirurgickém zákroku ve Vašich ústech.

Například po odstranění zubů moudrosti, kde často dochází k infekci a komplikovanému hojení s delším užíváním antibiotik, můžeme nepříjemnosti zredukovat na minimum.

Jde o technologii PRGF-Endoret®.  Šetrnou centrifugou získáme krevní plazmu, kterou je možno po zahuštění aplikovat na postižené místo.

prgf3
 
Dále využíváme technologii PRGF-Endoret® při zavádění dentálních implantátů, augmentaci kosti a resekci kořenového hrotu zubů.

Jak tato metoda funguje?

Princip je jednoduchý - před výkonem Vám odebereme malé množství krve, ze které získáme plazmu bohatou na krevní destičky a růstové faktory.

Za několik minut se vytvoří gelovitá sraženina, která se může také smíchat s materiálem na dostavbu kosti. Vzniklá směs se vloží např. do rány po vytrženém zubu, překryje se fibrinovou membránou, taktéž získanou z Vaší plazmy a rána se zašije.

prgf8

Jaké jsou výhody?

Díky absenci bílých krvinek je výrazně zkrácena zánětlivá složka hojícího procesu a díky tomu téměř chybí průvodní projevy, jako je otok a bolest. Díky obsaženým růstovým faktorům dochází k rychlému pronikání krevních kapilár (revaskularizaci) a regeneraci tkáně. 
Rána se hojí mnohem rychleji, bez infekce a výsledkem je Vaše časná rekonvalescence a vznik kvalitní kosti i dásně v daném místě.  

prgf10

V případě zubních implantátů je prokázáno rychlejší a kvalitnější spojení povrchu implantátů s novou kostí.

prgf12

kostních dostaveb (augmentací), které jsou v místech s nedostatkem kosti pro zavedení implantátů nezbytné, jsou všechny zmíněné výhody technologie PRGF-Endoret® ještě výraznější.

Spodní obrázek ukazuje, jaké možnosti použití Vaší plazmy máme k dispozici: tekutinu, koagulum, koagulum s augmentačním materálem a membránu

Vše je zcela biokompatibilní a bezpečné.

PRGFCZ