Operační mikroskop

Operační mikroskop je optické zařízení, které umožňuje prostorové vidění a zvětšení ošetřovaného zubu. Zubní lékař tak může pracovat při 5-ti až 30-ti násobném zvětšení. Součástí mikroskopu je výkonný světelný zdroj, který intenzivně osvětluje celé pracovní pole. Ošetřující lékař tak má vynikající detailní přehled o ošetřovaném zubu. Ke kvalitnímu ošetření ale pouze mikroskop nestačí. Je potřeba zkušeností, znalosti a informace a trénink.. Proto jsme členem organizace ProMikro

        

Výhody použití mikroskopu při jednotlivých výkonech
              
Vyšetření chrupu
Při vyšetření chrupu pod operačním mikroskopem můžeme rozeznat i sebemenší kazy, které mnohdy nejsou zjistitelné ani rentgenovým vyšetřením. Můžeme zjistit také spáry u nedokonale zhotovených výplní, korunek, včas diagnostikovat fraktury a infrakce (naprasknutí) zubů. Operační mikroskop nám může pomoci při diagnostice onemocnění sliznic a dásní.

Výplně
Při zhotovení výplně pod mikroskopem dokážeme velice přesně odstranit všechnu zkaženou zubovinu a sklovinu a zcela precizně upravit zhotovenou výplň zubu. Použití operačního mikroskopu umožňuje pro preparaci („vrtání“) využít ultrazvukové přístroje, které jsou přesnější a méně invazivní. Výplň dokážeme vymodelovat do nejmenších detailů. Výsledkem je vysoce estetická (tedy nerozlišitelná) i funkční výplň.

Ošetření kořenových kanálků zubů – endodoncie
Endodoncie je jedním z oborů, kde má použití operačního mikroskopu zcela zásadní význam. Vnitřní prostor zubu a kořenové kanálky jsou pro lidské oko bez optických pomůcek zcela nerozpoznatelné. Ošetření bez optických pomůcek se pak děje „naslepo“ a úspěšnost tohoto „konvenčního“ ošetření se pohybuje kolem 50%.
Operační mikroskop nám umožňuje mít dokonalý přehled o vnitřním prostoru zubů (kořenových kanálcích). Naše zkušenosti nám pomáhají úspěšně řešit celé spektrum možných komplikací endodontického ošetření, jako je odstranění zalomeného kořenového nástroje, nedokonale ošetřené kořenové kanálky s komplikovaným průběhem atd.
Můžeme tak kvalitně ošetřit zuby, které by jinak musely být vytrženy a dosahovat při ošetření úspěšnost přesahující 96%.

Chirurgické výkony (implantologie, sinus lift, augmentace, parodontologická chirurgie)
Mikrochirurgický přístup u operací, kdy přidáváme nebo jinak modelujeme kost či měkké tkáně, výrazně omezuje pooperační obtíže pacienta. Téměř zcela eliminujeme pooperační otok, který je obvyklý při běžném postupu. Celé hojení je podstatně rychlejší. V průběhu výkonu máme navíc dokonalou kontrolu o operovaných tkáních.

Protetika
Preparace (broušení) zubu na korunku nebo můstek pod operačním mikroskopem umožňuje pracovat velmi přesně, nepoškodit okolní tkáně jako je dáseň či sliznice. Mikroskop rovněž umožňuje velmi detailně zkontrolovat kvalitu otisku, což je prioritní pro kvalitu výsledné práce. Při zkoušce a nalepení korunky či můstku nám operační mikroskop umožní velmi detailní kontrolu přesnosti práce. Pak můžeme zaručit dokonalý výrobek s dlouhodobou prognózou.

Ordinační hodiny
Objednejte se
Tel.: +420 515 225 202
Mobil: +420 605 556 672
Objednací formulář zde
Adresa
Havlík Dental Clinic s.r.o. 
Fibichova 1043/4
669 02 Znojmo
e-mail: recepce@hdclinic.cz