Vstupní vyšetření trvá 1 hodinu. Nejprve vás požádáme o vyplnění osobního dotazníku, nezapomeňte prosím uvést všechny léky, které užíváte, případně onemocnění, s kterými se léčíte.
Začínáme osobním pohovorem, abychom se dozvěděli, jaké je vaše přání nebo váš důvod návštěvy. Poté následuje podrobné vyšetření dutiny ústní včetně pořízení fotek a potřebné rentgenové snímky. Na závěr vás seznámíme s výsledky a vhodným léčebným plánem. U složitějších případů vám připravíme léčebný plán na míru.