Zuby moudrosti

Jako zuby moudrosti označujeme třetí stoličky, tedy "osmičky". Je to proto, že k jejich prořezávání dochází až na počátku dospělosti, kdy bychom už měli mít rozum. Někdo má štěstí a zuby moudrosti mu vyrostou jen tak, aniž by si toho všimnul. Nebo ještě lépe, když někdo tyto zuby vůbec nemá v čelistech založené. To je však méně častý nález.

Bohužel většinou není v čelisti dostatek místa a zuby více či méně zlobí. Často zůstanou osmičky šikmo opřené o poslední zub a hodně tlačí. To může vést k pokřivení celého zubního oblouku. Nejvíce se to projeví na předních zubech, kde je jedinou možností srovnání pomocí rovnátek. A většinou i odstranění osmiček.

Také se tyto zuby často kazí a zmohou způsobovat kolemčelistní záněty. To už není sranda a může vést i k ohrožení života.

zuby moudrosti

Proto je většinou vhodné zavčas zuby moudrosti nechat odstranit, abychom předešli uvedeným následkům. Pokud se to provede dokud nemají zuby ještě narostlé kořeny, zákrok je rychlý a snadný.

Pozdější operace již hotových zubů se zakroucenými kořeny bývá komplikovaná a vyžaduje delší pracovní neschopnost.

zuby moudrosti

Zuby moudrosti jsou pozůstatkem po dávných předcích, kteří museli mít hodně stoliček, aby mohli rozžvýkat tuhou stravu. Člověk dnešního typu třetí stoličky vůbec nepotřebuje a ani mu nebudou chybět.

Jejich přítomnost však ohrožují nejen krásné rovné zuby ve předu. Kvůli nedostatku místa v zadním úseku chrupu trpí špatnou hygienou druhé moláry (sedmičky) a často se kazí nebo trpí onemocněním dásní.

Né každý zubní lékař se však pustí do trhání osmiček. Vyžaduje to často pár let zkušeností, dobrou znalost anatomie a v neposlední řadě dostatek fyzických sil a sehraný tým. Nezbytné je zhotovení přehledného RTG snímku.
V současné době v našem dentální centru pravidelně využíváme zhotovení 3D RTG snímku před každou složitější extrakcí. Předcházíme tak nepříjemným překvapení během operačního výkonu a zmenšujeme riziko i rozsah operačního výkonu.

Abychom omezili Vaše pooperační obtíže, investovali jsme také do technologie PRGF-Endoret®, která využívá růstové faktory z Vaší krevní plazmy k rychlé regeneraci tkání.